¨

Växter på kontor

Kontorsväxter

Växter i köpcentrum

Köpcentrum

Företagscenter

företagscenter

Välkommen till TerraPlants!

Den som investerar i grönska, investerar i framtiden.
Interiör är inte fulländad utan gröna inslag. Naturlig grönska på arbetsplatsen höjer stämningen, sätter färg, ger inspiration och inte att förglömma bidrar till att effektiviteten höjs. Att arbeta i en grön omgivning har en positiv effekt på hälsan.

Växter bidrar till ett hälsosamt och trevligt arbetsklimat, samt minskar sjukfrånvaron märkbart. Arbets- och andra utrymmen blir angenämare med hjälp av vackra växter.

En inredning med växter skapar stämning, understryker former, filtrerar ljus och accentuerar färger. Växter förbättrar arbetsmiljön märkbart enligt flera forskningsresultat. De dämpar ljud, skapar avskildhet, höjer fuktigheten och bidrar på så sett till en hälsosammare miljö.

Valet av växter beror på de klimatförhållanden som växterna måste leva i. Växterna tas från utvalda kvalitetsodlare och uppfyller de högsta kraven. Terraplants växtinredare erbjuder skräddarsydda lösningar med många års erfarenhet, kunskap och passion för växter. Vi har gröna lösningar för varje interiör.