Tack så mycket för ditt meddelande. Vi kontaktar dig snarast.

Klicka på den växtinredare som du vill komma i kontakt med

Catrin Gutenberg
Tel: +467 097 720 73

Välj en säljare
Du måste ange ditt namn
Du måste ange en korrekt e-mailadress
Du måste skriva ett meddelande

MILJÖ OCH HÄLSA

Vi skapar goda förutsättningar för natur och arbetsmiljö.
  • Bidrar till hälsosam arbetsmiljö
  • Innovativa gröna lösningar
  • Förbrukade växter blir kompost

MILJÖ

Vi värnar om naturen och miljön. För att bibehålla vår höga miljöstandard har vi tagit fram en kvalitets- och miljöpolicy som är anpassad för vår verksamhet. I denna policy ingår:

  • Belastningen på naturen och miljön ska begränsas så långt det är möjligt
  • Vi har enbart utbildad och miljömedveten personal
  • Vi arbetar med miljömärkta produkter och biologiska bekämpningsmedel
  • Vi tillämpar källsortering inom service- samt kontorsmiljö
  • Alla våra bilar drivs med miljövänligt diesel eller oljor
  • Ris och växtavfall går till kompostering
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav

KLIMATPAKTEN

TerraPlants deltar i Stockholms klimatpakt för att utbyta idéer och erfarenheter samt för att aktivt arbeta med att tillsammans minska klimatpåverkan.

Klimatpakten är ett samarbete med Stockholms stad vars syfte är att tillsammans med företag kraftsamla för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

HÄLSA

Växterna fungerar som en luftrenare och ser till att luften blir renad från föroreningar. Många studier visar att om det finns växter I vår närmiljö minskar huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårighet, slemhinneproblem och hudrelaterade åkommor med så mycket som 25-30% Vår växtleverantör jobbar ständigt med att ta fram nya växter som renar luften på ditt kontor och ger en behaglig arbetsmiljö att arbeta i.

KVALITET

Vår verksamhet är kvalitetssäkrad genom vårt eget system som byggts upp under mer än 50 års branscherfarenhet. Kvalitetsmätningar görs kontinuerligt för att ge våra kunder en trygghetsgaranti på våra produkter och tjänster så att de motsvarar våra kvalitetsmål samt resulterar i 100% nöjda kunder. Vi har en nollvision vad gäller reklamationer.Kontakta Maria eller Catrin idag

Maria Platon
Catrin Gutenberg