Fortsatt tillväxtresa i fokus för Terraplants nya VD

 

Med start i april 2021 tillträdde Niclas Ljungberg Granér som VD i växtinredningsföretaget Terraplants. Företaget, som har sett en kraftig tillväxt under de senaste fyra åren, ser att växtinredning blivit en allt viktigare komponent när företag ställer om till nya sätt att arbeta.

Läs hela artikeln här