Låt växter på arbetsplatsen ta udden av stressen

Med all önskvärd tydlighet vet vi idag att stress långsamt bryter ned oss över tid. En långvarig utsatthet för hög stress är bokstavligt talat livsfarligt. Men gröna miljöer hjälper oss att hantera den. Här får du lära dig mer om kontorsväxter på arbetsplatsen och hur de hjälper dig att skapa en grön, stressfri miljö på kontoret.

Läs hela artikeln