Vi tummar inte på kvalitet

Av den enkla anledningen att vi är måna om våra kunder. Och våra växter. Det märks väldigt tydligt om växter inte håller måttet. Och det är vi själva som underhåller och sköter om dem. Och de är våra kunders sällskap varje arbetsdag. Därför är kvalitet väldigt viktigt för oss. Det märker du som är kund hos oss.

Fakta om Terraplants

ERFARENHET SEDAN

1967

HJÄLPTA FÖRETAG

900+

VI VÅRDAR VÄXTER

12000+

Vår personal

Vi på Terraplants arbetar med våra största intressen, blommor, växter och möten med andra människor. Att inspireras av varandra och hitta glädjen i vårt arbete skapar gemenskap och en rak kommunikation. Med enskild spetskompetens och olika erfarenheter skapar vi ett starkt team som tillsammans strävar åt att vara det mest kvalitativa företaget på marknaden.


Vår kvalitets- och miljöpolicy.

  • Belastningen på naturen och miljön ska begränsas så långt det är möjligt
  • Vi har enbart utbildad och miljömedveten personal
  • Vi arbetar med miljömärkta produkter och biologiska bekämpningsmedel
  • Vi tillämpar källsortering inom service- samt kontorsmiljö
  • Ris och växtavfall går till kompostering
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav

Klimatpakten

Terraplants deltar i Stockholms klimatpakt för att utbyta idéer och erfarenheter samt för att aktivt arbeta med att tillsammans minska klimatpåverkan.

Klimatpakten är ett samarbete med Stockholms stad vars syfte är att tillsammans med företag kraftsamla för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

Läs mer om Klimatpakten