Arla Foods

“Växter har varit en stor del av vårt fokus i det här projektet, växter bidrar till en bättre arbetsmiljö och det är väldigt trevligt. Sen läste vi flera undersökningar gällande växter och hur det påverkar oss. Växter är så naturligt och måste finnas för att alla ska må bra. Tanken vara att skapa gröna rum hos oss på Arla. Det är en global policy vi har att ta in levande växter som bidrar till välmående. Vi har mycket grönt i både vår logotyp och inredning så växter bidrog också till att förstärka den gröna känslan som Arla vill förmedla, nära naturen.

Med hälsoperspektivet i åtanke så gick vi från säljkontor till öppet landskap och många kanske vara skeptiska kring det. Men jag tycker vi har lyckats skapa en bra känsla här på kontoret där växter har varit en stor del av det.

Alla längtar hit, vi hade en medarbetarundersökning där 96 % av de anställda är nöjda med nya kontoret.

Vi är nöjda med resultatet och är glada att vi vågade byta leverantör av växter till Terraplants.”

Niklas Henningsohn
Facility Manager Arla